Apportering med mentor

SGL tycker det är viktigt att ge medlemmarna möjligheter att utbilda/utveckla sig och sin hund som apportör. Att läsa fågel, veta hur man beter sig bäst, vilka koder finns och hur fungerar de under jakten är viktigt att få lära sig i lugn och ro med hjälp av erfaren person.

Läs mer om apportering med mentor under medlemssidorna!