GDPR Policy för personuppgifter inom SGL

 

Klubben omfattas av den nya lagen för hantering av personuppgifter (GDPR) som omfattar såväl persondata som bilder. Vårt sätt att leva upp till kraven framgår nedan.

Personuppgifter

Klubbens medlemsregister innehåller namn, adress, kön, familjekoppling, samt tel.nr och E-postadress. Uppgifterna används enbart för kommunikation med respektive medlem och lämnas aldrig, enskilt eller i grupp, ut till tredje part. Endast en trängre krets av klubbens funktionärer har tillgång till uppgifterna.
I samband med klubbens prov och träningsverksamhet upprättas listor över funktionärer. Dessa används uteslutande i kretsen Jaktledare för att lättare få kontakt med engagerade medlemmar vid framtida behov av funktionärer. Startlistor publiceras endast med namn och normalt bara på Medlemssidorna. Resultatlistor med pristagarna namn publiceras i den öppna delen på hemsidan.

 

Bildmaterial

All fotografering som görs vid klubbens aktiviteter har som enda syfte att spegla verksamheten. Bilder med möjlighet till lätt personigenkänning publiceras endast på den del av hemsidan som kräver medlemsinloggning. Enda undantaget utgörs av pressentation av pristagare vid klubbens prov.
En notering på anmälningsformuläret informerar om möjligheten att begära undantag från publicering.