Ordlista Field trial

Galleriet - Publiken och startande hundar som inte är inne i linjen är i ” the gallery”. Den gruppen är som regel på sidan av linjen och följer flaggmannen/kvinnan som håller alla samlade av säkerhetsskäl.
 
Flaggman - Den personen man håller sig bakom utom när man är inne i linjen. Man håller koll på flaggmannen och är alltid nära. 
 
Dog steward - Den som styr att rätt hund kommer in på rätt plats i provet. Ytterst ansvarig är domaren, men en duktig steward ser till att provet inte tappar fart utan flyter på så att jakten inte störs.
 
Steward of the beat - Jaktledaren som driver jakten. Är den som blir irriterad om domare och stewards stör flytet i jakten så att viltet försvinner. 
 
Right hand judges - Domarna som dömer på höger sida och börjar med lägsta numren, nr 1 och 2.
 
Left hand judges - Domarna som dömer på vänster sida och börjar med nr 3 och 4.
 
Game carriers - Viltbärare som tar om hand och bär viltet som de får från domarna efter att de levererats av hundarna. Går i linjen och ser allt från bästa plats. Gulduppdrag som funktionär! 
 
Markörer - Funktionärer som hjälper till att markera viltet på drivna prov. 
 
Gamekeepern - Är yrkesjägaren på gården, inte nödvändigtvis steward of the beat men kan vara samma person.
 
Beaters - Drevfolket som driver fram fågel på drivna prov. Har ofta hundar med i drevet. 
 
Pickers up - Efterapportörer som tar hand om det vilt som inte använts i provet.
 
Runner - En fågel som skadeskjutits och löpt undan.
 
Pricked bird - Skadeskjuten fågel.
 
First dog failure - Hunden sänds direkt på en fågel som den markerat och där man kunnat markera nedslaget. Hunden finner inte fågeln, det gör heller ingen annan hund av de som sänds och heller inte domarna som går ut och letar. Första hunden åker ut på first dog failure eftersom den ansetts ha den bästa chansen att finna fågeln. Förr sa man ”first dog down”, men det korrekta uttrycket nu är first dog failure.
Man åker inte alltid ut på FDF, domarna kan välja att behålla hunden i provet om den anses ha gjort ett utmärkt försök.
 
Eye wipe - När en hund sänts på ett vilt som det misslyckats att finna och hunden efter finner viltet på den plats/det område där hund nummer ett arbetat. Hund nummer ett har då blivit eyewipad av hund nummer två och får lämna provet. 
 
Judges eyewipe - Domarna går ut och letar i det område där hundarna arbetat utan att finna viltet, och domarna finner viltet. De hundar som prövats har då blivit eyewipade av domarna och åker ut - på judges eyewipe. 
 
Hunting at heal - Dåligt fotgående där hunden har näsan i backen och  nosar i all vittring i stället för att lugnt fokusera framåt. Man brukar varnas för det och sen får man tacka för sig. Träna fotgående alltså! Man vill INTE åka ut för dåligt fotgående. 
 
Running in - Knallapport. Det vill man ju inte heller drabbas av. Hunden ger sig alltså av i syfte att apportera skjutet vilt utan att ha blivit skickad. Det spelar ingen roll om du kallar tillbaka hunden direkt, inte ens efter en halvmeter, dagen är slut ändå. 
 
Noicy handling - Föraren är högljudd och åker ut för det. Less is more helt enkelt. All röstkorrigering är diskvalificerande , men även högljudda kommandon kan innebära slutet på dagen. 
 
Out of control - Hunden är olydig och kan inte påverkas av föraren. Diskvalificerande fel.
 
Walk of shame - Du måste dessutom gå ut och hämta den olydiga hunden som inte kommer på inkallning och glatt jagar vidare trots att domarna bett dig kalla hem. Alla brukar medlidsamt klappa dig på axeln och dela med sig av sina egna walks of shame.
Been there done that - säger de då och sen säger alla vänligt de för field trials sammanfattande orden:
 -That´s trialling, it is a cruel, cruel sport!!