Kommittéer

I Swedish Gundog League finns tre kommittéer där följande personer ingår:

Field Trial kommitté-FTC

Janne Wiberg (sammankallande)  jan.wiberg@gerflor.se tel 0705-820232

 

Utbildningskommitté-EC

Tina Örnjäger 
Lars Bäck

 

Kommunikationskommitté-CC

Anna Planander Webmaster  Anna.planander@gmail.com tel  0727 46 36 11. 
Catharina Johansson
Helena Bäck
Marie  Jonsson
Birgitta Staflund-Wiberg