Kommittéer

Field Trial kommitté-FTC

Marie Elgström-Claesson (sammankallande)
Gudrun Anstren
Birgitta Staflund Wiberg
Tina Örnjäger
Kris Camps

Kommunikationskommitté-CC

Marie-Lousie Gissberg (sammankallande)
Mattias Mirhagen (webmaster)
Åsa Davidsson
Hanna Sundin
Helena Bäck

Next Generationskommitté-NGC

Amanda Löfstedt (sammankallande)
Calla Fahlén
Emma Johansson
Johanna Forsby
Elin Husberg