Seminarier

SGL anordnar ett digitalt tränings-seminarie med Roger Phillips, Lakedown Kennels

Temat är träningsdiskussioner med inriktning på problemlösning. Seminariet byggs upp kring situationer som deltagarna behöver hjälp med eller kring frågeställningar om den egna träningen. Deltagarna filmar sina frågor eller specifika situationer som visar ett problem eller en frågeställning och skickar in dem i förväg.

Filmerna måste vara Roger tillhanda senast två dagar före webinaret.

Hela tanken är att utvecklas som handler och klara att lösa problemen vi stöter på under träning. Öppna diskussioner och stort intresse för träning är en förutsättning.

Roger Philips är en mycket erfaren, skicklig tränare och handler. Vi arrangerar tre tillfällen online med Roger. Birgitta Staflund deltar i seminariet och tolkar vid behov.

10/5 19:00-21:00
17/5 19:00-21:00
24/5 19:00-21:00

Delta i ett eller flera seminarier. Maxantal är 8 personer

Pris: 600 kr per tillfälle. Betalas in på SGLs plusgiro 867986-2, märk inbetalningen med Roger + datum.

Inspelning är inte tillåtet och endast en person som skall vara synlig i webkameran är tillåtet.
Anmälan till Catharina.christer@gmail.com

”Roger Phillips kan ge er hjälpen - han har hjälpt mig med kloka råd under många år!”

//Birgitta Staflund

Välkomna!