Träningsdagar

Det finns fem regioner och varje region har en kontaktperson. Regionerna planerar och genomför informationsträffar, öppna träningar och träningar med instruktör.

För att delta krävs ett medlemskap i SGL, förutom på informationsträffarna som är öppna för alla. Syftet är att öka samhörigheten och höja kvalitén på hundar och förare till klubbens provverksamhet. Alla medlemmar är välkomna att anmäla oavsett geografisk tillhörighet. Vill man hjälpa till och påverka verksamheten är man välkommen att kontakta sin region.

Region

Kontaktperson

Syd – Småland, Skåne, Blekinge och Danmark

Birgitta Staflund Wiberg

Mitt – Östergötland, Örebro och Värmland

Jonny och Gunni Widstrad

Mälardalen syd – Södermanland, Stockholm och Gotland

Anna Tingstedt

Mälardalen nord – Uppsala, Gästrikland, Västmanland och Dalarna

Anna Tingstedt

Väst – Västra Götaland, Halland och Norge

Gudrun Anstrén

 

Öppna träningar

De öppna träningarna är gratis. I regel hjälps man åt med genomförandet. Varje region planerar innehåll, plats och datum. PM skickas ut av den som ansvarar för träningen.

Ort och datum till träningarna

Vi välkomnar SGL medlemmar till ny öppen träning i Värmland

Välkomna att anmäla till öppen träning för UNGA HUNDAR.
Tisdagen den 12/4 kl 17.00
Max 8 deltagare
Anmälan till: gunniw@outlook.com

 

Vi välkomnar SGL-medlemmar till en öppen träning i Västra.

Det blir en öppen träning där vi gemensamt går på linje och hjälper varandra. Skott kommer att förekomma.

Tid: 11 juni mellan 10-15.
Plats: meddelas senare
Deltagarantal: max 10 personer

Sista anmälningsdag: 1/6
Träningen är öppen för SGLs medlemmar och är kostnadsfri.

Anmälan görs till asa.davidsson@hotmail.se

 

Öppen träning i region Mälardalen - FULLT

Vi välkomnar SGLs medlemmar till en walkup-träning där vi hjälps åt. Skott kommer att förekomma.

Tid: 8/4 mellan 10-14
Plats: Hund o Jakt Långtora
Max 10 personer

Sista anmälningsdag 3/4
Alla är välkomna att anmäla och det är kostnadsfritt.

Anmälan skickas till marre.gissberg@gmail.com

 

Öppen träning i region Mälardalen - FULLT

Vi välkomnar SGLs medlemmar till en walkup-träning där vi hjälps åt. Skott kommer att förekomma.

Tid: 23/4 mellan 10-14
Plats: Hund o Jakt Långtora
Max 10 personer

Sista anmälningsdag 17/4
Alla är välkomna att anmäla och det är kostnadsfritt.

Anmälan skickas till marre.gissberg@gmail.com