Informationsträffar

Syftet med dessa är att ge lite bakgrund och förklaringar av provsystemet- klassindelningar, bedömning och rutiner men framförallt att ge dig möjlighet till frågor, synpunkter och idéer.
Även de som ännu inte är medlemmar i SGL är varmt välkomna, så ta en eller flera vänner och bekanta med dig!
I våra planer ligger flera träffar under våren så håll utkik på hemsidan!

Informationsträffar 2021

Swedish Gundog League bjuder in till ett informationsmöte om klubbens verksamhet.
Pga covid-pandemin kommer vi att genomföra informationsmötet digitalt. Fördelen med det är att vi inte har några begränsningar på deltagare.
Mötet kommer att hållas av Christer Johansson, ordförande i SGL och Jan Wiberg, A-paneldomare. Vi börjar mötet med en information om SGL och klubbens verksamhet. Därefter kommer vi att gå igenom hur våra prov går till.
Informationsmötet är öppet för både medlemmar och icke medlemmar. Teamslänk mailas ut till de som anmält sig.
Datum & tid: 24/3 kl 19.00
Teamslänken mailas ut efter anmälan.
Välkommen att anmäla dig!