Informationsträffar

Syftet med dessa är att ge lite bakgrund och förklaringar av provsystemet- klassindelningar, bedömning och rutiner men framförallt att ge dig möjlighet till frågor, synpunkter och idéer.
Även de som ännu inte är medlemmar i SGL är varmt välkomna, så ta en eller flera vänner och bekanta med dig!
I våra planer ligger flera träffar under våren så håll utkik på hemsidan!

Informationsträffar 2020

Inga Informationsträffar planerade nu.