SGL och Covid-19

För att förhindra smittspridning skall SGL som arrangör följa Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer,  inför arrangemanget gör vi en riskbedömning enligt FHMs riskbedömningsverktyg.

Till Folkhälsomyndighetens information

Vi har alla ett ansvar att minimera risken för smittspridning genom att:

  • Inte delta i aktiviteter om du har symtom eller om någon i din närhet har symptom eller tillhör en riskgrupp
  • Hålla avstånd till andra deltagare
  • Inte delta i aktiviteten om du tillhör någon  riskgrupp
  • Vi genomför inga aktiviteter där fler än 50 deltagare skall närvara.

Provprogram Field Trial 2020

Med anledningen av den information som kommit från Regeringen om åtgärder för att förhindra spridningen av Covid-19 så har styrelsens arbetsutskott fattat beslut att alla aktiviteter i SGL's regi pausas under 4 veckor framåt.
Detta innebär bland annat att vi ställer in eller om möjligt skjuter fram Klubbmästerskapet.

Vi tycker naturligtvis alla att det känns jättetråkigt att behöva tvingas till detta, men vi hoppas att situationen blir bättre under nästa år och om möjligt att vi kan genomföra vårt KM under januari.

Med vänliga hälsningar,
Christer Johansson, Ordf