Styrelse

Christer Johansson
Ordförande
Jan Wiberg
Vice Ordförande
Åsa Davidsson
Sekreterare
Ulf Andersson
Ledamot
Tina Örnjäger
Ledamot
Ingela Tellåsen
Ledamot
Matilda Martinsson
Ledamot
Camilla Bladin Johansson
Ersättare
Alva Sundblom
Ersättare