Klubbmästerskapet 2023

SGLs styrelse har idag tillsammans med markägare tagit beslut om att ställa in SGLs Klubbmästerskap 2023.

 

Anledningen är att tillgången på fågel på den planerade provmarken tyvärr inte är tillräcklig för att SGL ska kunna garantera ett mästerskap med hög kvalitet. Vi har försökt finna alternativa provmarker och hitta lösningar men att flytta ett KM på kort varsel är inte enkelt och vi är väldigt ledsna över att behöva ta det här beslutet.

 

Vi är dock glada över att så många startande har anmält sig till vårt KM, vilket givetvis gör det än mer sorgligt att behöva ställa in årets KM, men vi hoppas i stället få se er alla på ett KM nästa höst.

 

Vi vill rikta ett stort tack till ni som anmält er, sponsorer, funktionärer och domare för allt engagemang.

Samt tack till markägare som gjort vad som kunnat göras och arbetsgruppen som planerat allt. Tack!