Field Trial

Field Trial är ett prov där hundarna bedöms under jakt. Proven kan genomföras som trampjakt, walked up,  eller som klappjakt – drive. Kombinationen av båda formerna förekommer.

Walked up

Vid Walked up går skyttar, provhundar och domare på linje och viltet, fältfågel – hare – kanin, fälls på uppflog eller uppsprång. Ibland används också spaniels för att stöta viltet framför linjen.

Normalt bedöms hundarna av två domarpar med två hundar vardera inne på linjen.

Lägsta startnummer placeras till höger i linjen och apportering sker alltid i startnummerordning. Efter två apporter i första rundan tas ny hund in.

I andra rundan görs normalt bara en apportering och då oftast hos det andra domarparet.

Drive

Sker bedömning under drive så tas flera hundar in hos respektive domarpar och sitter okopplade under jakten. Hundarna avprövas sedan två och två i startordningsföljd på det vilt som fallit.

Klassindelning och premiering

Proven hålls i tre klasser –  Open stake, Novice stake och All aged stake
Premieringarna är 1:e – 3:e placerad samt Certificate of Merit – CoM
Vid 2-dagars Open kan även premieringen 4:e placerad utdelas.

 

Krav för start

Generellt för alla klasserna gäller

  • Medlemskap i Swedish Gundog League
  • Hund äldre än 12 månader
  • Hund registrerad i SKK eller annan FCI-ansluten organisation
  • Hund skall vara styrbar och kunna hållas under kontroll
  • Medlemmar uppmanas att inte anmäla/starta hund som inte har erfarenhet vid jakt

Bedömning och genomförande

Följer i grunden The Kennel Clubs Field Trials Rules and Regulations och finns med kompletterande regler i översättning under rubriken Allt om våra prov/Provregler/ Swedish Gundog Regulations.