Working test

 

Working test är ett prov där jaktliga situationer simuleras och apportobjekten är dummies.

Proven kan genomföras som walked up eller som drive. Kombinationen av båda formerna förekommer oftast.

Prövningen görs efter samma mönster/ordning som på Field Trial.

Prövningen kan också ske vid stationer där olika jaktliga situationer spelas upp där ett poängsystem för värdering av respektive apport tillämpas. 

 

Klassindelning och premiering

Proven hålls i två klasser – Open stake och Novice stake.

Premieringarna är 1:e –4:e placerad samt Certificate of Merit – CoM

Krav för start

Generellt för alla klasserna gäller:

  • Medlemskap i Swedish Gundog League
  • Hund äldre än 12 månader
  • Hund registrerad i SKK eller annan FCI-ansluten organisation
  • Hund skall vara styrbar och kunna hållas under kontroll

Notera; Hund som blivit 1:a placerad på Working test  Novice stake eller blivit placerad på Working test  Open stake får ej starta i Working test  Novice stake.

Bedömning och genomförande

Följer i tillämpliga delar reglerna för Field Trial. De speciella regler som gäller för Working test finns i Swedish Gundog Regulations kapitel 8.