Field Trial resultat 2022

1 oktober, Novice stake. Skåne

Domare: Paul Stogden (B-panel), Paul Hasney (B-panel), Sofia Palmqvist (B-panel), och Jens Palmqvist (NP)

Antal startande hundar: 16

1:a placerad: Seahill High Wind Twig's Marsala, förare Helle Golstrup.

Gun’s choice: Meadowlark Roo, förare Katarina Eriksson.

9 oktober, Novice, Långtora

Domare: Tomas Söderström (B-panel), Håkan Rosvall (NP), Tina Örnjäger (NP), Sara Sundblom (NP)

Antal startande hundar: ?

1:a placerad: Reedsweeper's Ice Fire, förare Sandra Jansson
2:a placerad: Think Twice Java Jive, förare Lisa Falck

CoM: Fenflush Tessa, förare Sara Runesdotter

16 oktober, Novice, Kristineberg

Domare: Brian Chesse (B-panel), Jens Palmqvist (NP), Lee Hayman (NP), Kris Camps (NP)

Antal startande hundar: 13

1:a placerad: Jaktkulans tor, förare Tomas Söderström

CoM: Castlemans Tonga, förare Åsa Davidsson

Lee

Lee

23 oktober, Open stake, Långtora

Domare: Thomas Söderström (B-panel), Håkan Roswall (NP), Lisa Falck (NP), Sara Sundblom (NP)

Antal startande hundar: 10

1:a placerad: Annaloughan Ace, förare Tina Örnjäger

30 oktober, Open stake, Ulkeröd

Domare: Brian Chesser (B-panel), Thomas Söderström (B-panel), Lee Hayman (NP), Tina Örnjäger (NP)

Antal startande hundar: 10

Ingen hund placerade sig

6 november, Open stake, Långtora

Domare: Neil Appleton (B-panel), Scott Marland (NP), Lisa Falck (NP), Sara Sundblom (NP)

Antal startande hundar: 13

1:a placerad: Yesrieve's Nudo Sub Aere, förare Anna Tingstedt

CoM: Meadowlark Wes Magee. förare Tina Örnjäger

27 november, Novice Stake, Långtora

Domare: Birgitta Staflund-Wiberg [A-panel), Thomas Söderström (B-panel), Lars Mejlby (NP) och Tina Örnjäger (NP)

Antal startande hundar: 16

1:a placerad: Jaktyrans Alexendre, förare Maria Sundberg
2:a placerad: Thorsvi Black Rock,  förare Jörgen Norrblom

Gun's choice: Meadowlark Pathfinder, förare Mattias Mirhagen