Vinstrikast på MT 2022 Drumgoose Klinkhammer med Birgitta Staflund Wiberg!