Vinstrikast på MT 2023

Corrib Kain med förare Gudrun Anstrén